Sports Pro - Mentalni trening

Prijatelji sajta

Unapređenje sportskog postignuća

Procena trenutnog nivoa razvijenosti mentalnih veština i kreiranje i primena individualizovanog programa namenjenog daljem usavršavanju tih veština. Susreti su uglavnom "jedan na jedan".

Po potrebi se u rad uključuju treneri i roditelji (u radu sa decom). Tehnike koje se primenjuju: trening dinamičke relaksacije, motivacija, imaginacija, samogovor/bodrenje, tehnike koncentracije, postavljanje ciljeva.

Trening mentalnih veština je značajnim delom baziran na upotrebi visokosofisticirane biofidbek elektronske opreme koja je danas u svetu nezaobilazna tehnika u psihološkoj pripremi elitnih sportista.

Paketi programa