Seminari i radionice

Seminar iz sportske psihologije Ruma,

06.07.2013. Sportska hala "Srce Srema"

Program seminara "psihološka priprema sportista"- tekvondo

Termin:

11:00 - 12:30 takmičari

  • Psihološke pripreme ( šta radi sportski psiholog, primeri psiholoških priprema poznatih sportista, mentalne osobine koje stoje iza sportskog uspeha, demnostracija rada na kontroli psihološkog pritiska uz pomoć biofidbek opreme, ključni elementi psihološke stabilnosti, tehnike učenja mentalnih veština – praktična demonstracija pojedinih tehnika ...)

13:30 - 15:30 treneri

  • Upoznavanje sa ključnim psihološkim konceptima koji stoje u osnovi sportskog postignuća
  • Primeri metodologije psiholoških priprema pojedinaca i timova
  • Psihološki faktori koji stoje u osnovi efektivnog trenažnog procesa
  • Faktori koji diskriminišu uspešne od neuspešnih trenera
  • Komunikacija u sportu
  • Razmatranje konkretnih problema koji se javljaju tokom trenažnog procesa i takmičenja
  • Pitanja trenera

Sadržaj seminara je koncipiran na način da se teorijski okvir razjasnjava u meri koja je neophodna za potpuno razumevanje psiholoških faktora koji stoje u osnovi treniga i takmičenja. Teorijski modeli se razrađuju uz navođenje brojnih ilustracija, video klipova i konkretnih saveta za praktičan rad.

Seminar izvodi Petrašin Matijević, diplomirani psiholog (jedan od osnivača i član Sekcije za sportsku psihologiju pri Društvu psihologa Srbije). Više informacija možete pročitati ovde.