Life Pro usluge

Prijatelji sajta

Ako želite da:
unapredite zdravstveno stanje,
povećate profesionalnu efikasnost,
ublažite ili u potpunosti eliminišete štetne posledice “ života pod pritiskom“,
naučite kako da kontrolišete ono što se dešava „ispod kože“.

Stop Stres Trening

Veliki broj uspešnih poslovnih ljudi deo svog uspeha pripisuje veštinama kontrole stresa, razvijenim tokom Stop Stres Treninga.

Sposobnost kontrole nad emocionalnim i telesnim reakcijama u kritičnim životnim i poslovnim situacijama - ključni faktor u očuvanju opšteg telesnog i psihološkog zdravlja.

STRES (distres) - niz promena na telesnom i psihološkom planu u situacijama izloženosti prevelikim spoljašnjim ili unutrašnjim zahtevima, uz subjektivnu procenu da na njih ne možemo adekvatno odgovoriti.

Telesna osnova stresa počiva na disbalansu unutar nervnog sistema, i to onog njegovog dela nad kojim nemamo svesnu i voljnu kontrolu - autonomnog nervnog sistema.

75 - 90% poseta lekaru opšte prakse posledica je zdravstvenih problema i poremećaja uzrokovanih stresom!

Telesni simptomi izazvani stresom su brojni. Najčešći su: kardiovaskularni problemi (povišeni krvni pritisak i srčane aritmije), povišen nivo šećera i masnoća u krvi, napetost i bol u mišićima, poremećaj cirkulacije (hladne ruke i noge), poremećaj spavanja, pad imuniteta (kao osnova za razvoj brojnih infekcija i bolesti).

STOP STRES

Utvrdjeno je da: čak i samo sećanje na situaciju izloženosti intenzivnom stresu dovodi do pada efikasnosti imunog sistema u narednih 6 časova!

Na psihološkom planu se, kao direktna posledica stresa, razvijaju simptomi depresivnog raspoloženja, anksioznost, hroničan umor i nedostatak energije, gubitak samopouzdanja, doživljaj nemoći da se uspostavi kontrola na životnim dogadjajima, emocionalna razdražljivost uz impulsivne izlive besa, smanjena intelektualna i profesionalna efikasnost.

Istraživanja pokazuju da: osobe srednjih godina koje su stekle veštine kontrole stresa imaju 50 puta veće šanse da u narednih 15 godina ne razviju hronične bolesti od osoba kod kojih te veštine nisu razvijene!

Višegodišnje iskustvo intenzivnog bavljenja stresom i posledicama koje dugotrajna izloženost stresnim životnim okolnostima ostavlja na zdravlje savremenog čoveka doveli su do koncipiranja specifičnog anti-stres programa: Stop Stres Treninga.

Stop Stres Trening je postupak otklanjanja negativnih efekata izloženosti stresu. On u sebi integriše niz metoda koje su se u svim dosadašnjim naučnim studijama pokazale kao najefikasnije i koje već duži niz godina predstavljaju arsenal klinički verifikovanih i medicinski intenzivno primenjivanih procedura.

Stop Stres Trening nije postupak lečenja i ne predstavlja zamenu za tradicionalne medicinske metode. Njegov cilj je stvaranje uslova za mobilizaciju unutrašnjih regenerišućih resursa, koja neretko dovodi do značajnog smanjenja intenziteta ili potpunog povlačenja psihofizičkih simptoma prouzrokovanih stresom.

Stop Stres Trening nema neželjenih dejstava i negativnih efekata. Njegova neinvazivna priroda omogućava da bude efikasno primenljiv kod gotovo svih osoba koje imaju potrebu za očuvanjem i unapređenjem psihofizičkog zdravlja.

Stop Stres Trening - ako želite da unapredite zdravstveno stanje, da povećate profesionalnu efikasnost, da se oslobodite štetnih posledica hroničnog stresa, naučite kako da kontrolišete ono što se dešava „ispod kože“.

Stop Stres Trening

StopStresTrening je metoda koja, u nastojanju da na efikasan način omogući kontrolu nad stresom, u sebi integriše:

  • postupak biofidbek samoregulacije aktivnosti autonomnog nervnog sistema
  • progresivnu mišićnu relaksaciju
  • autogeni trening
  • vizuelizaciju
  • kognitivno-bihejvioralne psihoterapeutske metode

Stres test profil - grafička prezentacija najvažnijih psihofizioloških parametara dobijena neposrednim očitavanjem impulsa i signala sa tela testirane osobe

Stres profil omogućava da se utvrdi funkcionalnost svakog pojedinačnog fiziološkog modaliteta pri tipičnoj reakciji na stres. Na osnovu tako utvrđenih parametara sačinjava se specifičan, za svaku osobu individualizovan plan Stop Stres Treninga.

Savremena, visokosofisticirana elektronska medicinska oprema omogućiće Vam da na najdirektniji način „vidite“ neposredne telesne rakcije na stres i naučite kako da ovladate veštinom njihove kontrole.