Life Pro usluge

Prijatelji sajta

Redukcija telesne težine

Body Fit Mental Trening

"Svi oni koji su uspeli da na efikasan način regulišu problem prekomerne telesne težine znaju da je za uspeh ključna promena u glavi".

Body Fit Mental Trening (BFMT) - specifičan program treninga mentalnih veština namenjen pomoći u dostizanju i održavanju željene telesne težine.

Program je baziran na dubinsko-psihološkim konceptima razjašnjenja problema prekomerne telesne težine i visokorazvijenim tehnikama mentalne kontrole koje se primenjuju u vrhunskom sportu. BFMT obuhvata kako psihološko-savetodavni (u funkciji osvešćivanja i potpunijeg razumevanja uzroka problema) tako i praktični rad na usvajanju efikasnih tehnika mentalne kontrole u periodu redukcije. Tokom treninga se koristi savremena biofidbek oprema koja klijentu omogućava sticanje značajnijeg nivoa kontrole reakcija vezanih za problem prekomerne telesne težine, čak do nivoa fizioloških procesa u organizmu.

Suština intervencije redukcije telesne težine koja se postiže BFMT-om je u formiranju potpuno novog, zdravog koncepta ishrane i telesne aktivnosti i usvajanu metoda uz pomoć kojih će se nove navike učvrstiti u trajan "lični sistem vrednosti".

BFMT uključuje primenu sledećih metoda:

  • kognitivno-bihejvioralne psihoterapeutske metode
  • postupak biofidbek samoregulacije aktivnosti autonomnog nervnog sistema
  • progresivnu mišićnu relaksaciju
  • autogeni trening
  • tehnike imaginacije

BFMT se realizuje kroz individualne susrete, 2 puta sedmično, sa trajanjem od oko 60 minuta. Ukupno vreme realizacije programa je 3-4 meseca.